Factores relevantes para facilitar un cambio de práctica profesional: Luces y sombras